start knapp
det här gör vi knapp
varumärke knapp
verktyg knapp
kunder knapp
kontrakta oss knapp
Lösnäsan
Lösnäsan är symbolen för vår metodik, ett engagerade spel med identiteter.

Varumärkets betydelse för ditt företag

Ditt varumärke är inte din logotyp eller din grafiska profil; de är endast bärare av ditt varumärke. Ditt varumärke är dina kunders uppfattning om dig, ditt företag och dess produkter. Allt du tillverkar och säljer - liksom allt du säger och gör - förstärker, försvagar eller förändrar kundens uppfattning om dig och påverkar ditt varumärke.

Att ha kunskap om sitt varumärke är att ha kunskap om sig själv. Det är att veta var man är i dag och vad man står för i kundens medvetande. Det är hårda fakta, det är verkligheten. Hur väl stämmer denna verklighet överens med ledningens vision om framtiden?

HÄR KOMMER VI IN

Eventuellt AB gör med Olai Lindgren Reklambyrå en varumärkesanalys med metoden Brand Boomerang™. Det ger dig möjlighet att överblicka din position och se var ditt företags styrkor och tillgångar ligger. Du finner vägar till förbättring samt argument gentemot marknadens olika kundgrupper.

MEN …

Denna kunskap får inte stanna enbart hos ledningen. Det är viktigt i en lärande organisation att alla känner till och arbetar i varumärkets anda, eftersom allt som kommuniceras från företaget, allt från vresiga svar på telefonen till ett fast handslag av försäljningschefen, påverkar min bild av dig. Med upplevelsebaserad inlärning som ett viktigt verktyg i vår verktygslåda får organisationen en gemensam bild av företaget och dess vision. Alla omfattas av samma "själ" och drar åt samma håll.

Ett starkt varumärke

vilket leder till bättre marginaler och högre vinst.

varumärke knapp boomerang knapp