start knapp
det här gör vi knapp
varumärke knapp
verktyg knapp
kunder knapp
kontrakta oss knapp

Tommy Kennberg
Ge dina säljare en gynnsammare start – de förtjänar ett bättre öde än detta.

Brand Boomerang™

Med analysmetoden Brand Boomerang™ hittar du ditt företags eller dina produkters varumärke, med andra ord: hur du och dina produkter uppfattas av dina kunder. Kunskap om ditt varumärke är en förutsättning för integrerad kommunikation, alltså långsiktig och väl underbyggd kommunikation gentemot marknaden.

I en berömd reklamannons sitter en bister man på en stol och säger:

"I don't know who you are.
I don't know your company.
I don't know your company's product.
I don't know what your company stands for.
I don't know your company's customer.
I don't know your company's record.
I don't know your company's reputation.
Now-what was it you wanted to sell me?"

Vi har gjort vår egen variant av denna annons, och vad vill vi säga med det? Annonsering som berättar om de fundamentala bitarna i varumärkets erbjudande, paketerat på ett aptitligt sätt, skapar positiva associationer hos kunderna och en medvetenhet som säljarna har god hjälp av.

Du kan läsa mer om Brand Boomerang™ under rubriken Våra verktyg.

varumärke knapp brand boomerang knapp